Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Đăng bởi: Admin   Phòng: PHÒNG HC-TH   Ngày đăng: 25/12/2015
 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
 2. Qui chế tổ chức Đại hội.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; định hướng 05 năm (2015-2020) và kế hoạch năm 2015.
 4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 5. Báo cáo tổng kết công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 và năm 2015.
 6. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm năm 2015.
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
 8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
 9. Tờ trình  trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, mức thù lao năm 2015.
 10. Tờ trình khen thưởng cho Ban quản lý, điều hành năm 2015.
 11. Tờ trình tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
 12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
 14. Tờ trình phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế. 
 15. Qui chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
 16. Trích ngang Lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019.
 17. Trích ngang Lý lịch ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
16/11/2017 / binhdienninhbinh
25/12/2015 / Admin
Lãnh đạo Tỉnh Ninh Bình về thăm và trồng cây lưu niệm tại Công ty cổ phần Bình Ðiền - Ninh Bình.
25/12/2015 / Admin
Con người có ăn mới sống, cây lúa có phân mới tươi tốt, khỏe mạnh. Có giống tốt, nước đầy đủ, chăm sóc tối đa nhưng không có hột phân nào thì cả nông dân dở lẫn nông dân giỏi cũng đều chịu thua. Bởi vậy, làm ruộng, làm vườn phải có
25/12/2015 / Admin
Chuyên đề: “Làm sao để trồng ngô có năng suất cao, bán có lời?”Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 27/11/2015 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 29/11/2015 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt
Tin đã đăng
Sản phẩm tham khảo
Đầu Trâu Đa dụng 10-7-3+TE
Đầu Trâu Đa dụng 10-7-3+TE
Nitơ tổng số (Nts) 10% Lân hữu hiệu (P2O5hh­) 7% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3%

Đầu Trâu Lót thúc 10-5-5+TE
Đầu Trâu Lót thúc 10-5-5+TE
Nitơ tổng số (Nts) 10% Lân hữu hiệu (P2O5hh­) 5% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%

Đầu Trâu NPK 9-6-3
Đầu Trâu NPK 9-6-3
Nitơ tổng số Nts 9% Lân hữu hiệu P2O5hh 6% Kali hữu hiệu K2Ohh 3%

Đầu Trâu Bón thúc
Đầu Trâu Bón thúc
Nitơ tổng số (Nts) 18% Lân hữu hiệu (P2O5hh­) 6% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%

Đầu Trâu Bón đòng nuôi củ quả
Đầu Trâu Bón đòng nuôi củ quả
Nitơ tổng số (Nts) 15% Lân hữu hiệu (P2O5 hh­) 4% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%

Logo HVNCLC logo1vnr500 LogoSVDV2004 ISO UNESCO

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Bình Ðiền - Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước, nhà sản xuất chiếm thị phần hàng đầu Việt Nam về phân hỗn hợp NPK. Đặc biệt ở khu vực Miền Nam, vựa lương thực chính của cả nước, Công ty luôn đứng đầu về sản lượng sản xuất cũng như doanh số phân NPK.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - NINH BÌNH
ĐC: KCN Khánh Phú, huyện Khánh Phú, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 02293 899 903 - Fax: 02293 899 902
Web: binhdienninhbinh.com
Email: phanbon@binhdienninhbinh.com

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền Bình Điền Ninh Bình © 2015