Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Đăng bởi: binhdienninhbinh   Phòng: PHÒNG KINH DOANH   Ngày đăng: 31/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

STT

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1

Đăng ký cổ đông, phát phiếu biểu quyết.

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

4

Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội.

5

Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

6

 Thông qua chương trình đại hội.

7

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.

8

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

9

Báo cáo tổng kết công tác quản lý chỉ đạo của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

10

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

11

Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

12

Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

13

Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao năm 2019.

14

Thông qua Tờ trình khen thưởng cho Ban quản lý, điều hành năm 2018.

15

Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

16

Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông

17

Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

18

Giải lao.

19

Thông qua Biên bản đại hội và nghị quyết của đại hội.

20

Bế mạc đại hội

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
27/05/2019 / binhdienninhbinh
27/05/2019 / binhdienninhbinh
31/05/2019 / Admin
25/12/2015 / Admin
Lãnh đạo Tỉnh Ninh Bình về thăm và trồng cây lưu niệm tại Công ty cổ phần Bình Ðiền - Ninh Bình.
Tin đã đăng
Sản phẩm tham khảo
Đầu Trâu Đa dụng 10-7-3+TE
Đầu Trâu Đa dụng 10-7-3+TE
Nitơ tổng số (Nts) 10% Lân hữu hiệu (P2O5hh­) 7% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3%

Đầu Trâu Lót thúc 10-5-5+TE
Đầu Trâu Lót thúc 10-5-5+TE
Nitơ tổng số (Nts) 10% Lân hữu hiệu (P2O5hh­) 5% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%

Đầu Trâu NPK 9-6-3
Đầu Trâu NPK 9-6-3
Nitơ tổng số Nts 9% Lân hữu hiệu P2O5hh 6% Kali hữu hiệu K2Ohh 3%

Đầu Trâu Bón thúc
Đầu Trâu Bón thúc
Nitơ tổng số (Nts) 18% Lân hữu hiệu (P2O5hh­) 6% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%

Đầu Trâu Bón đòng nuôi củ quả
Đầu Trâu Bón đòng nuôi củ quả
Nitơ tổng số (Nts) 15% Lân hữu hiệu (P2O5 hh­) 4% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%

Logo HVNCLC logo1vnr500 LogoSVDV2004 ISO UNESCO

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Bình Ðiền - Ninh Bình là một đơn vị thành viên của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh phân hỗn hợp NPK khu vực Miền Bắc và các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - NINH BÌNH
ĐC: KCN Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 02293 899 903 - Fax: 02293 899 902
Web: binhdienninhbinh.com
Email: phanbon@binhdienninhbinh.com
Số ĐKKD: 2700664419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 11 tháng 01 năm 2013. Người đại diện: ông LÊ XUÂN PHƯƠNG. 
Quy định chung | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
dathongbao.png

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền Bình Điền Ninh Bình © 2015