Ðầu Trâu CB3
Special features
THÀNH PHẦN:- Ð?M (N): 18%- LÂN (P2O5): 0%- KALI (K2O): 18%- 1,5% Cao; 1% Mgo; 3,5%S; 40ppm Fe; 5ppm Cu; 10ppm Zn; 50ppm B CÔNG DỤNG:- Thúc d?y sinh tru?ng và phát tri?n- Tang nang su?t và ch?t lu?ng CÁCH DÙNG:- Bón thúc l?n
Call
Quantities:    Order
Status: In stock.

0229 3762 868

THÀNH PHẦN:

- Ð?M (N): 18%

- LÂN (P2O5): 0%

- KALI (K2O): 18%

- 1,5% Cao; 1% Mgo; 3,5%S; 40ppm Fe; 5ppm Cu; 10ppm Zn; 50ppm B

 

CÔNG DỤNG:

- Thúc d?y sinh tru?ng và phát tri?n

- Tang nang su?t và ch?t lu?ng

 

CÁCH DÙNG:

- Bón thúc l?n 2 cho cây b?p (khi cây có 7-9 lá)

- Lu?ng bón: 100-150 kg/ha

- S? DỤNG du?c cho các lo?i cây tr?ng khác

Logo HVNCLC logo1vnr500 LogoSVDV2004 ISO UNESCO

About Us

JSC Binh Dien Fertilizer is a state enterprise, manufacturers market share in Vietnam of NPK fertilizer. Especially in the Southern region, the staple food basket of the country, the company has topped the production and sales of NPK

Contact info

Binh Dien - Ninh Binh., JSC
 Khanh Phu Industrial Zone, Khanh Phu Commune, Yen Khanh, Ninh Binh Province
0303 899903 0303 899902
www.binhdienninhbinh.com 

Connect to us

Copyright © 2015 Binh Dien - Ninh Binh JSC. All Rights Reserved.