Ninh Binh Province's leaders visit and memorial tree planting.
Post by: Admin   Dept: PHÒNG HC-TH   Date posted: 25/12/2015
Ninh Binh Province's leaders visit and memorial tree planting.


Lanh dao tinh Ninh Binh ve tham nha may.jpg
Lanh dao tinh Ninh Binh ve tham.jpg

Lanh dao tinh Ninh Binh2.jpg

Lanh dao tinh Ninh Binh tham nha may 41.jpg

Lanh dao tinh ve tham cong ty 51.jpg

Bi thu Tinh Ninh Binh ve tham CP Phan bo Binh Dien 33.jpg

Lanh dao tinh Ninh Binh ve tham nha may 21.jpg
<
Font size Print

Comments

Latest Posts
Ninh Binh Province's leaders visit and memorial tree planting.
Binh Dien Fertilizer Corporation designed the classification categories used for sugarcane, fertilizer volume moderate, comfortable but still high productivity. Our sugar industry for many years in the world still lacks stability. Prices fluctuate cane, cane growers have suffered from years of "planting - tight" like industrial plants and other fruit tree
Posted News
About us
About us
25/12/2015
Online Support
Online Support
25/12/2015
Product reference
NPK Ðầu Trâu 16-16-13+TE
NPK Ðầu Trâu 16-16-13+TE
THÀNH PHẦN:Ð?m (N): 16%Lân (P2O5): 16%Kali (K2O): 13%Các trung, vi lu?ng (TE): Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B, Mo, Cl CÔNG DỤNG:- Tang kh? nang sinh tru?ng, phát tri?n, c?a cây tr?ng- Tang nang su?t, ch?t lu?ng nông s?n- Tang hi?u qu?

NPK Ðầu Trâu 16-16-8-13S
NPK Ðầu Trâu 16-16-8-13S
THÀNH PHẦN:Ð?m (N): 16%Lân (P2O5): 16%Kali (K2O): 8%Luu hu?nh (S): 13% CÔNG DỤNG:- Tang sinh tru?ng, phát tri?n và ch?ng ch?u sâu b?nh- Tang nang su?t, ch?t lu?ng nông s?n và l?i nhu?n- C?i thi?n d? phì nhiêu c?a d?t CÁCH

NPK Ðầu Trâu 16-16-8+TE
NPK Ðầu Trâu 16-16-8+TE
THÀNH PHẦN:Ð?m (N): 16%Lân (P2O5) : 16%Kali (K2O) : 8% CÁCH DÙNG:S? DỤNG cho t?t c? các lo?i cây tr?ng - Lúa: 400-500 kg/ha- Cây an trái và cây dài ngày: 2-5 kg/cây/nam- Rau màu và cây ng?n ngày: 300-600 kg/ha

NPK Ðầu Trâu 16-8-16-13S+TE
NPK Ðầu Trâu 16-8-16-13S+TE
THÀNH PHẦN:Ð?m (N): 16%Lân (P2O5) : 8%Kali  (K2O) : 16%L uu hu?nh (S): 13%Trung vi lu?ng CÔNG DỤNG:- Tang sinh tru?ng, phát tri?n, ch?ng ch?u sâu b?nh và h?n- Tang nang su?t, ch?t lu?ng nông

Ðầu Trâu CB3
Ðầu Trâu CB3
THÀNH PHẦN:- Ð?M (N): 18%- LÂN (P2O5): 0%- KALI (K2O): 18%- 1,5% Cao; 1% Mgo; 3,5%S; 40ppm Fe; 5ppm Cu; 10ppm Zn; 50ppm B CÔNG DỤNG:- Thúc d?y sinh tru?ng và phát tri?n- Tang nang su?t và ch?t lu?ng CÁCH DÙNG:- Bón thúc l?n

Logo HVNCLC logo1vnr500 LogoSVDV2004 ISO UNESCO

About Us

JSC Binh Dien Fertilizer is a state enterprise, manufacturers market share in Vietnam of NPK fertilizer. Especially in the Southern region, the staple food basket of the country, the company has topped the production and sales of NPK

Contact info

Binh Dien - Ninh Binh., JSC
 Khanh Phu Industrial Zone, Khanh Phu Commune, Yen Khanh, Ninh Binh Province
0303 899903 0303 899902
www.binhdienninhbinh.com 

Connect to us

Copyright © 2015 Binh Dien - Ninh Binh JSC. All Rights Reserved.